6

Ik begrijp de gegeven informatie

Wat willen mensen met een licht verstandelijke beperking?

Mensen met een licht verstandelijke beperking willen graag teksten in makkelijke taal. Ze vinden het fijn als alles simpel wordt uitgelegd. En dat goed wordt nagegaan of ze de informatie ook goed begrijpen.

Hoe zorgt de gemeente hiervoor?

 • Makkelijke tekst in brieven, formulieren en op de website.
 • Genoeg tijd van de medewerker om mensen met een licht verstandelijke beperking te woord te staan.
 • Een medewerker die duidelijke uitleg geeft.
 • Een medewerker die controleert of de inwoner het echt begrijpt.
 • Een medewerker die duidelijk aangeeft in welke stappen en in welke tijd alles verder gaat.
 • Een medewerker die de informatie en afspraken op papier mee naar huis geeft of mailt ze.

Wat gebeurt in de praktijk?

Als mensen met een licht verstandelijk beperking hulp zoeken, lopen ze tegen problemen aan. Hierdoor haken ze af.

 • Ze begrijpen de inhoud van websites, brieven, formulieren en instructies niet, omdat deze veel te moeilijk zijn.
 • Ze weten niet wat de vervolgstap is en wanneer wat gebeurt.

Voorbeelden:

 • Morad: De medewerker van het inloopspreekuur probeert alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Morad zegt dat hij alles begrijpt. Als Morad weg gaat, krijgt hij een formulier mee. De medewerker had het formulier tijdens het gesprek ingevuld. Op het formulier staat de vervolgstap. Morad vindt dat fijn. Maar na afloop blijkt dat Morad niet alles goed begrepen heeft.
 • Henk heeft een formulier voor een WMO aanvraag ingevuld. De vragen op het formulier waren niet zo moeilijk. Dan krijgt Henk een reactie van de gemeente! Het formulier is ontvangen. Henk vindt dat goed. ‘Het betekent dat ze ermee bezig zijn. Maar de brief kan wel duidelijker. Hij is te lang en er staan moeilijke woorden in. Wat betekent ‘afdoeningstermijn’ en ‘cliëntondersteuner ‘?
 • Danny begrijpt de mail van de gemeente helemaal. Er staat een telefoonnummer in. Ook staat er in waar Danny naar toe kan gaan met zijn vraag. Er staan geen moeilijke woorden in. Danny voelt zich serieus genomen.

Tips van Toezicht Sociaal Domein:

 1. Schrijf op leesniveau B1 of liefst A2.
 2. Gebruik korte zinnen en makkelijke woorden. Gebruik geen afkortingen of Engelse woorden.
 3. Laat schriftelijke informatie zoals websites, folders, brieven en formulieren controleren op begrijpelijkheid. Laat dit testen door ervaringsdeskundigen zelf.
 4. Gebruik “Klinkende taal” van Word of andere hulpmiddelen, zoals zoekeenvoudigewoorden.nl en texamen.nl om duidelijke teksten te schrijven.
 5. Controleer tijdens een gesprek of de informatie is begrepen. Bijvoorbeeld door de inwoner de verstrekte informatie zelf te laten vertellen en belangrijke zaken te herhalen.
 6. Er zijn diverse opleidingen en hulpmiddelen om mensen met een licht verstandelijke beperking te herkennen en te leren hoe met hen om te gaan.

De brief is te lang. Er staan ook moeilijke woorden in.

- Henk


Lees het hele verhaal

De mail is duidelijk. Er staat een telefoonnummer in en waar ik moet zijn.

- Danny


Lees het hele verhaal