1

Ik kan de organisatie goed bereiken

Wat willen mensen met een licht verstandelijke beperking?

Mensen met een licht verstandelijke beperking zoeken op verschillende manieren contact met de organisatie. Via de website, mail, telefoon, Whatsapp of een loket. Ze willen contactgegevens makkelijk kunnen vinden. Zij hebben het liefst in het echt contact met een medewerker.

Hoe zorgt de gemeente hiervoor?

 • Dat zij via verschillende kanalen makkelijk bereikbaar is. Zowel via de website, per telefoon, Whatsapp, schriftelijk als via een bezoek.
 • Dat de contactgegevens van de gemeente direct op de startpagina van de website te zien zijn. Zoals bezoekadressen, openingstijden, spreekuren, telefoonnummers, e-mailadressen en eventueel Whatsapp.
 • Dat persoonlijk contact makkelijk is te krijgen. Een afspraak met een medewerker makkelijk te maken is. En er is een inloopspreekuur, waar men zonder afspraak naartoe kan.
 • Dat snel en simpel te zien is waar je in het gebouw moet zijn.

Wat gebeurt er in de praktijk?

Als mensen met een licht verstandelijk beperking hulp zoeken, lopen ze tegen problemen aan. Hierdoor haken ze af.

 • Ze kunnen geen contactgegevens vinden op de website.
 • De receptie in het gemeentehuis stuurt de bezoeker door naar de verkeerde persoon of organisatie.
 • Het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek is moeilijk of lukt helemaal niet.
 • Er is geen inloopspreekuur waar ze zonder afspraak kunnen binnenlopen.
 • Op de website moeten ze eerst hun DidiD invullen voordat zij hulp kunnen aanvragen.

Voorbeelden:

 1. Het is voor Ellie niet moeilijk om de goede weg te vinden. Ellie zegt dat iedereen weet waar je moet zijn als je een vraag hebt voor de gemeente. Dan moet je naar de het sociaal team De Post. Er is een balie waar een medewerker je ontvangt. Dit is volgens Ellie meteen duidelijk als je binnenkomt.
 2. Timo belt het nummer van de gemeente en krijgt een bandje te horen. Hij hoort een keuzemenu met veel tekst. Dat schrikt hem af. Hij verbreekt de verbinding. Hij overlegt met zijn begeleider wat hij nu moet doen. Zijn begeleider zegt dat hij het zelf opnieuw moet proberen. Timo is nu minder zeker van zichzelf. Hij krijgt een mevrouw aan de lijn. Hij is nu erg zenuwachtig geworden van het bandje. Het lukt het hem niet meer om zijn vraag duidelijk te stellen.
 3. Morad loopt het gemeentehuis binnen. De medewerker aan de balie is heel vriendelijk. Daar vertelt hij zijn verhaal. De medewerker vertelt hem dat er een inloopspreekuur is. Ook legt zij uit waar hij moet zijn. Morad kan daar gewoon naar binnen lopen. Dan kan hij in het echt zijn vragen stellen aan een medewerker. Dat legt de mevrouw aan de informatiebalie uit.

Tips van Toezicht Sociaal Domein:

 1. Zorg dat alle informatie over het inloopspreekuur goed te vinden is op de website.
 2. Vraag alleen naar DigiD als het echt moet.
 3. Zorg bij het eerste telefonische contact dat de cliënt altijd iemand persoonlijk aan de lijn krijgt. Gebruik liever geen keuzemenu.
 4. Geef duidelijk aan bij wie, wanneer en waar een persoonlijk gesprek mogelijk is.
 5. Zorg op locatie voor duidelijke wegwijsbordjes naar het loket. En ook voor makkelijke aanwijzingen bij een informatiepaal.

De mevrouw achter de balie heeft mij duidelijk uitgelegd hoe ik naar het inloopspreekuur kan gaan.

- Morad


Lees het hele verhaal

Toen ik aan de telefoon een bandje hoorde, schrok ik en raakte ik in de war.

- Timo


Lees het hele verhaal