Een toegankelijk sociaal domein

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Deze website is voor gemeenten om te helpen de toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking zo eenvoudig mogelijk te maken.

Hulp
Sinds 2015 is de gemeente de plaats geworden waar inwoners hulp kunnen vragen in het sociaal domein. Onder het sociaal domein valt bijvoorbeeld hulp in het huishouden of bij het vinden van werk. Ook hulp bij schulden of steun bij het opvoeden van kinderen horen hierbij.

Deze hulp is voor mensen die het lastig vinden om dit zelf te doen. En niemand om zich heen hebben die kan helpen. Dit geldt zeker voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hun is makkelijke toegang een noodzaak.

Onderzoek
Toezicht Sociaal Domein onderzocht in vijf gemeenten hoe makkelijk mensen met een licht verstandelijke beperking toegang hebben tot deze hulp. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Ze zijn als mystery guest op pad gegaan met hulpvragen. Hier zijn zes belangrijke punten en tips uitgekomen die zorgen voor een makkelijke toegang. Hierover kun je lezen op deze website.


Harry onderzoekt als mystery guest de toegankelijkheid van de gemeente Utrecht.

Uitgelicht

Verhalen mystery guests

Ervaringsdeskundige mystery guests gingen op pad naar de volgende gemeentes:


Lees verder

Punten voor makkelijke toegang

Lees hier hoe je als gemeente de toegang tot het sociaal domein makkelijker maakt voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Dit zijn zes belangrijke punten.

Bij elk punt staat wat mensen met een licht verstandelijk beperking belangrijk vinden. En er staan ook tips van de inspectie.

Lees verder

Het verhaal van Henk

Het verhaal van Henk

Hoe herken ik een beperking?

Lees hier hoe je iemand met een licht verstandelijke beperking makkelijker kan herkennen. Een licht verstandelijke beperking is vaak niet te zien. Als medewerkers hiermee rekening in hun gedrag en manier van praten, kunnen zij betere hulp geven.

Lees verder

Hulpmiddelen

Hier staan hulpmiddelen die gemeenten op hun website kunnen zetten. Zo wordt het makkelijker voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dit zijn vooral hulpmiddelen van Steffie.nl. Zo geeft Steffie bijvoorbeeld simpele uitleg hoe je Digid moet gebruiken.

Lees verder

Toegankelijkheidstoets

Om te kijken hoe makkelijk de toegang tot jouw gemeente is, kun je hier een toets doen. Met deze test kan je bepalen hoe makkelijk informatie is te vinden bij de gemeente. Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar hulp in het huishouden of hulp bij schulden.

Lees verder