Contact is eenvoudig

Toezicht Sociaal Domein

De vier rijksinspecties die binnen Toezicht Sociaal Domein (TSD) samenwerken zijn:

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
  • Inspectie van het Onderwijs
  • Inspectie Justitie en Veiligheid
  • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De inspecties kijken of gemeenten mensen goed helpen in het sociaal domein. Werkt het stelsel van het sociaal domein? Onder het sociaal domein valt onder andere hulp op het gebied van zorg, werk en jeugd. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, het vinden van werk, schulden of steun bij het opvoeden van kinderen.

Vragen over de inhoud kun je stellen aan het Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

Stel uw vraag via Inspectieloketsociaaldomein.nl

 

Leer Zelf Online

Technische vragen over de website kun je stellen bij de beheerder, Stichting Leer Zelf Online.

Stel uw vraag via Leerzelfonline.nl