3

Ik krijg persoonlijke hulp bij het aanvragen van zorg en ondersteuning als ik dat nodig heb

Wat willen mensen met een licht verstandelijke beperking?

Mensen met een licht verstandelijke beperking vinden het heel prettig als ze in het echt kunnen praten met medewerkers. Ze willen graag hulp krijgen bij het aanvragen van zorg en steun. Zij zullen niet altijd goed uitleggen welke hulp ze precies nodig hebben. En de te nemen stappen daarvoor zijn voor hen vaak te moeilijk. Dan vinden ze het belangrijk dat goed wordt nagegaan of zij de aanvraag wel zelf kunnen indienen. En dat ze daar hulp bij kunnen krijgen.

Hoe zorgt de gemeente hiervoor?

 • Persoonlijke hulp bij het aanvragen van hulp of steun.
 • Mogelijkheden om altijd persoonlijk contact te hebben met een medewerker. Bijvoorbeeld tijdens een inloopspreekuur of via een makkelijk te maken afspraak.
 • Medewerkers die mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen herkennen. En de eventuele vraag achter de vraag kunnen achterhalen.
 • Medewerkers hebben voldoende kennis om de vraag te beantwoorden of de inwoner naar de juiste persoon te sturen.

Wat gebeurt in de praktijk?

Als mensen met een licht verstandelijke beperking hulp zoeken, lopen ze tegen problemen aan. Hierdoor haken ze af.

 • Als het niet lukt om makkelijk een persoonlijk gesprek te krijgen. Dat gebeurt vooral als men hulp zoekt bij het vinden van werk.
 • De formulieren of instructies zijn te moeilijk. Een gemeente biedt hierbij geen hulp aan.

Voorbeelden:

 • Andries heeft via de website een mail gestuurd naar ‘50-plus en op zoek naar werk’. Omdat hij geen antwoord heeft gekregen, gaat hij naar het stadhuis. Andries heeft niet gezegd waarom hij wil werken. Hij wil namelijk niet alleen thuis zitten nu hij met pensioen is. De medewerkers aan de balie hadden moeten doorvragen. Ze hadden hem kunnen helpen aan leuke activiteiten bij hem in de buurt. Nu hebben ze hem weggestuurd en gezegd dat hij naar een uitzendbureau moest gaan.
 • Angelique kan naar de formulierenbrigade gaan. Deze helpt bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag. En als de schriftelijke informatie niet duidelijk is, kan de inwoner ook terugkomen naar het spreekuur.
 • Harry gaat naar het buurtteam. Harry vertelt daar over zijn schulden. Een medewerker van het buurtteam kan een afspraak maken bij de sorteergroep. De sorteergroep helpt mensen hun administratie op orde te krijgen. Harry krijgt een kaartje mee. Daarop staat de afspraak. Later belt hij af. Een medewerker van het buurtteam belt hem daarna nog een paar keer op. Ze vraagt hoe het gaat en biedt weer hulp aan. Harry vindt dat hij heel goed en netjes is geholpen.

Tips van Toezicht Sociaal Domein

 1. Geef duidelijk aan waar mensen hulp kunnen krijgen bij het invullen van formulieren. Zowel op website als tijdens een gesprek.
 2. Laat mensen met een licht verstandelijke beperking weten dat hij/zij iemand mee mag nemen naar een gesprek.
 3. Vraag altijd goed door bij een hulpvraag. Iemand met een licht verstandelijke beperking kan iets anders bedoelen dan hij/zij eigenlijk zegt.
 4. Schrijf de afspraken op en geef ze mee op een kaartje of mail ze.

Bij de balie konden ze me niet helpen met het vinden van werk. Ze zeiden dat ik naar een uitzendbueau moest gaan.

- Andries


Lees het hele verhaal

Ik kan naar de formulierenbrigade gaan. Die helpt met het invullen van formulieren.

- Angelique


Lees het hele verhaal